Bài đăng mới nhất

Cuộn chuột theo chiều ngang bằng con lăn chuột trong Javascript

Hãy tưởng tượng cuộn xuống bằng con lăn chuột hoặc bàn di chuột, nhưng thay vào đó trang của bạn sẽ…

Sức mạnh tương đối (Relative Strength)

Sức mạnh tương đối là gì? Sức mạnh tương đối (tiếng Anh: relative strength) là một kỹ thuật được sử …

Quá bán (Oversold)

Quá bán là gì? Thuật ngữ quá bán (tiếng Anh: oversold, dịch là bán quá mức hay bán quá nhiều) đề cập…

Quá mua (Overbought)

Overbought là gì? Overbought (quá mua hay mua quá mức) là một thuật ngữ được sử dụng khi một chứng k…

Đảo chiều xu hướng (Reversal)

Đảo chiều xu hướng là gì? Đảo chiều (tiếng Anh: reversal dịch là đảo chiều ám chỉ sự đảo chiều xu hư…

Phá vỡ mức giá (Breakout)

Phá vỡ mức giá là gì? Phá vỡ mức giá (tiếng Anh: breakout) là hiện tượng giá của một tài sản di chuy…

Technical Analysis - Pullback (Điều chỉnh giá)

Đợt điều chỉnh giá là gì? Đợt điều chỉnh giá (tiếng Anh: pullback dịch là kéo lại) là sự tạm dừng ho…

Technical Analysis - Trend (Xu hướng)

Xu hướng là gì? Xu hướng (trend) là hướng tổng thể của thị trường  giá tài sản  hoặc  số liệu . Trong  p…

Technical Analysis - Resistance Level (Mức kháng cự)

Kháng cự là gì? Kháng cự (hay mức kháng cự) là vùng giá mà các nhà đầu tư kỳ vọng giá sẽ giảm thấp h…

Technical Analysis - Support Level (Mức hỗ trợ)

Hỗ trợ là gì? Hỗ trợ (hay mức hỗ trợ) đề cập đến mức giá tài sản không giảm xuống thấp hơn trong một…

Technical Analysis - Support and Resistance

Các khái niệm về mức hỗ trợ và kháng cự chắc chắn là hai trong số các thuộc tính được thảo luận nhi…

Technical Analysis - Dow Theory (Lý thuyết Dow)

Lý thuyết Dow là gì? Lý thuyết Dow là một lý thuyết tài chính cho biết thị trường đang trong xu hướn…