Đảo chiều xu hướng (Reversal)

Đảo chiều xu hướng là gì?

Đảo chiều (tiếng Anh: reversal dịch là đảo chiều ám chỉ sự đảo chiều xu hướng) là sự thay đổi xu hướng giá tài sản hoặc số liệu có thể xảy ra theo chiều hướng tăng hoặc giảm.

Theo sau một xu hướng tăng, một sự đảo chiều sẽ là một sự giảm giá.

Theo sau một xu hướng giảm, một sự đảo chiều sẽ là một sự tăng giá.

Đảo chiều dựa trên hướng tổng thể của giá và thường không dựa trên một hoặc hai giai đoạn trên biểu đồ giá.

Một số chỉ báo nhất định, chẳng hạn như đường trung bình động (MA), bộ dao động hoặc kênh giá, có thể giúp cô lập các xu hướng cũng như phát hiện sự đảo chiều.

Reversal (đảo chiều) có thể được so sánh với breakout (phá vỡ).

  • Đảo chiều xảy ra khi xu hướng giá, tài sản hoặc số liệu thay đổi, từ đi lên thành đi xuống hoặc ngược lại.
  • Các nhà giao dịch cố gắng thoát ra khỏi các vị trí phù hợp với xu hướng trước khi đảo chiều hoặc họ sẽ thoát ra khi họ thấy sự đảo chiều đang diễn ra.
  • Đảo chiều thường đề cập đến những thay đổi lớn về giá, trong đó xu hướng thay đổi hướng đi của giá. Các động thái đảo chiều nhỏ và ngắn so với xu hướng được gọi là pullback hoặc hợp nhất.
  • Khi nó bắt đầu xảy ra, sự đảo điều không thể phân biệt được với một lần thoái lui. Một sự đảo chiều tiếp tục diễn ra và hình thành một xu hướng mới, trong khi một đợt giảm giá kết thúc và sau đó giá bắt đầu di chuyển trở lại theo hướng xu hướng.

Đảo chiều xu hướng có ý nghĩa gì?

Đảo chiều thường xảy ra trong giao dịch trong ngày và diễn ra khá nhanh, nhưng chúng cũng xảy ra trong nhiều ngày, nhiều tuần và nhiều năm.

Đảo chiều xảy ra trên các khung thời gian khác nhau có liên quan đến các nhà giao dịch khác nhau.

Sự đảo chiều trong ngày trên biểu đồ năm phút không quan trọng đối với nhà đầu tư dài hạn, những người đang theo dõi sự đảo chiều trên biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần.

Tuy nhiên, việc đảo chiều năm phút rất quan trọng đối với một nhà giao dịch trong ngày.

Xu hướng tăng là một loạt các đỉnh cao hơn và các mức thấp cao hơn, sẽ đảo chiều thành xu hướng giảm bằng cách thay đổi thành một loạt các mức cao hơn và mức thấp hơn thấp hơn. Xu hướng giảm, là một loạt các mức cao hơn và mức thấp hơn thấp hơn, đảo ngược thành xu hướng tăng bằng cách thay đổi thành một loạt các mức cao hơn và mức thấp hơn.

Các xu hướng và sự đảo chiều có thể được xác định chỉ dựa trên hành động giá, như đã mô tả ở trên, hoặc các nhà giao dịch khác thích sử dụng các chỉ báo hơn. Đường trung bình động có thể hỗ trợ phát hiện cả xu hướng và sự đảo chiều. Nếu giá nằm trên đường trung bình đang tăng thì xu hướng tăng, nhưng khi giá giảm xuống dưới đường trung bình có thể báo hiệu một sự đảo chiều giá tiềm năng.

Đường xu hướng (trendline) cũng được sử dụng để phát hiện sự đảo chiều. Vì xu hướng tăng tạo ra mức thấp cao hơn, nên một đường xu hướng có thể được vẽ dọc theo các mức thấp cao hơn đó. Khi giá giảm xuống dưới đường xu hướng, điều đó có thể cho thấy sự đảo chiều xu hướng.

Nếu dễ dàng phát hiện ra các đợt đảo chiều và để phân biệt với tín hiệu nhiễu hoặc các đợt lùi ngắn, thì giao dịch sẽ dễ dàng. Nhưng nó không phải. Cho dù sử dụng hành động giá hoặc các chỉ báo, nhiều tín hiệu sai xảy ra và đôi khi sự đảo chiều xảy ra nhanh đến mức các nhà giao dịch không thể hành động đủ nhanh để tránh bị thua lỗ lớn.

Cách sử dụng đảo chiều xu hướng

Xu hướng đảo chiều trên biểu đồ giá. Investopedia
Xu hướng đảo chiều trên biểu đồ giá. Investopedia

Biểu đồ cho thấy một xu hướng tăng đang di chuyển theo một kênh, tạo ra mức cao tổng thể cao hơn và mức thấp hơn. Đầu tiên giá thoát ra khỏi kênh và bên dưới đường xu hướng, báo hiệu một sự thay đổi xu hướng có thể xảy ra. Giá sau đó cũng tạo ra mức thấp thấp hơn, giảm xuống dưới mức thấp trước đó trong kênh. Điều này càng khẳng định sự đảo chiều giảm điểm.

Giá sau đó tiếp tục thấp hơn, tạo ra mức thấp hơn và mức cao thấp hơn. Sự đảo chiều tăng giá sẽ không xảy ra cho đến khi giá tạo mức cao hơn và cao hơn mức thấp. Tuy nhiên, việc di chuyển trên đường xu hướng giảm dần có thể đưa ra dấu hiệu cảnh báo sớm về sự đảo chiều.

Đề cập đến kênh tăng, ví dụ cũng nêu bật tính chủ quan của việc phân tích xu hướng và đảo chiều. Một vài lần trong kênh, giá tạo ra mức thấp hơn so với một lần dao động trước đó, nhưng quỹ đạo tổng thể vẫn tăng.

Sự khác biệt giữa đảo chiều và đợt giảm giá

Sự đảo chiều là sự thay đổi theo xu hướng về giá của tài sản. Một pullback là một động thái ngược lại trong một xu hướng không đảo chiều xu hướng. Một xu hướng tăng được tạo ra bởi các mức cao hơn và các mức thấp hơn. Pullback tạo ra mức thấp hơn. Do đó, sự đảo ngược xu hướng tăng sẽ không xảy ra cho đến khi giá tạo ra mức thấp hơn trong khung thời gian mà nhà giao dịch đang theo dõi. Sự đảo chiều luôn bắt đầu dưới dạng pullback tiềm năng. Cái nào cuối cùng sẽ trở thành không rõ khi nào nó bắt đầu.

Hạn chế trong việc sử dụng đảo chiều xu hướng

Reversal (đảo chiều) là một thực tế của cuộc sống trên thị trường tài chính. Giá luôn đảo chiều tại một số thời điểm và sẽ có nhiều lần đảo chiều tăng giảm theo thời gian. Bỏ qua việc đảo chiều có thể dẫn đến rủi ro nhiều hơn dự đoán.

Ví dụ, một nhà giao dịch tin rằng một cổ phiếu đã chuyển từ $4 đến $5 có vị trí tốt để trở nên có giá trị hơn nhiều. Họ đẩy xu hướng lên cao hơn, nhưng hiện tại cổ phiếu đang giảm xuống còn 4 đô la, 3 đô la, rồi 2 đô la. Các dấu hiệu đảo chiều có khả năng rõ ràng trước khi cổ phiếu đạt mức 2 đô la. Có khả năng chúng đã được nhìn thấy trước khi giá đạt $4. Do đó, bằng cách theo dõi sự đảo chiều, nhà giao dịch có thể đã chốt lời hoặc giữ cho mình thoát khỏi vị thế đang thua lỗ.

Khi một sự đảo chiều bắt đầu, không rõ đó là một sự đảo chiều hay một sự thoái lui (pullback). Một khi rõ ràng đó là một sự đảo chiều, giá có thể đã di chuyển một khoảng cách đáng kể, dẫn đến một khoản lỗ đáng kể hoặc xói mòn lợi nhuận cho nhà giao dịch.

Vì lý do này, các nhà giao dịch theo xu hướng thường thoát ra trong khi giá vẫn đang di chuyển theo hướng của họ. Bằng cách đó, họ không cần phải lo lắng về việc liệu động thái ngược xu hướng là pullback hay reversal.

Tín hiệu sai cũng là một thực tế. Sự đảo chiều có thể xảy ra bằng cách sử dụng một chỉ báo hoặc hành động giá, nhưng sau đó giá ngay lập tức tiếp tục di chuyển theo hướng xu hướng trước đó một lần nữa.