Sức mạnh tương đối (Relative Strength)

Sức mạnh tương đối là gì?

Sức mạnh tương đối (tiếng Anh: relative strength) là một kỹ thuật được sử dụng trong đầu tư động lượng hay đầu tư theo đà và xác định giá trị cổ phiếu. Nó bao gồm việc đầu tư vào chứng khoán hoạt động tốt, so với thị trường hoặc điểm chuẩn của chúng.

Ví dụ: một nhà đầu tư có sức mạnh tương đối có thể chọn các công ty công nghệ có kết quả tốt hơn chỉ số tổng hợp hoặc các cổ phiếu vốn hóa lớn tụt hậu so với chỉ số S&P 500.

Các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng một chỉ báo được gọi là chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) để tạo ra các tín hiệu quá mua hoặc quá bán.

  • Sức mạnh tương đối là một loại đầu tư động lượng được sử dụng bởi các nhà phân tích kỹ thuật và các nhà đầu tư giá trị.
  • Nó bao gồm việc lựa chọn các khoản đầu tư đang hoạt động tốt hơn thị trường hoặc điểm chuẩn của chúng.
  • Các nhà đầu tư có sức mạnh tương đối giả định rằng xu hướng hoạt động tốt hơn sẽ tiếp tục. Nếu xu hướng đảo chiều, khoản đầu tư của họ có thể sẽ hoạt động kém.

Ý nghĩa sức mạnh tương đối

Trong khi mục tiêu của đầu tư giá trị là mua thấp và bán cao, mục tiêu của đầu tư theo sức mạnh tương đối là mua cao và bán cao hơn nữa. Do đó, các nhà đầu tư có sức mạnh tương đối giả định rằng các xu hướng đang được thị trường hiển thị sẽ tiếp tục đủ lâu để họ có thể nhận ra lợi nhuận tích cực. Bất kỳ sự đảo chiều đột ngột nào đối với xu hướng đó đều có khả năng dẫn đến kết quả tiêu cực.

Để xác định các ứng cử viên đầu tư, các nhà đầu tư có sức mạnh tương đối sẽ bắt đầu bằng cách quan sát một điểm chuẩn, chẳng hạn như chỉ số tổng hợp.

Sau đó, họ sẽ xem xét những công ty nào trong thị trường đó đã vượt trội hơn các công ty cùng ngành của họ, bằng cách tăng nhanh hơn các công ty cùng ngành hoặc giảm chậm hơn họ.

Bởi vì đầu tư theo sức mạnh tương đối giả định rằng xu hướng hiện tại sẽ tiếp tục trong tương lai, nó có hiệu quả nhất trong các giai đoạn ổn định với sự gián đoạn tối thiểu.

Ngược lại, những giai đoạn hỗn loạn như cuộc khủng hoảng tài chính 2007–2008 có thể nguy hiểm cho các nhà đầu tư có sức mạnh tương đối vì chúng có thể dẫn đến sự đảo ngược mạnh mẽ của các xu hướng đầu tư trước đó.

Trong những tình huống này, tâm lý nhà đầu tư có thể đột ngột tự đảo ngược, với những người yêu đầu tư của ngày hôm qua nhanh chóng bị các nhà đầu tư xa lánh.

Mặc dù đầu tư theo động lượng thường được kết hợp với các cổ phiếu riêng lẻ, nó cũng có thể được áp dụng cho toàn bộ thị trường hoặc các lĩnh vực ngành sử dụng quỹ chỉ số và quỹ giao dịch hoán đổi (ETF).

Tương tự, các nhà đầu tư có thể thực hiện các khoản đầu tư có sức mạnh tương đối vào các loại tài sản khác, chẳng hạn như vào bất động sản bằng cách sử dụng ủy thác đầu tư bất động sản (REIT) . Các công cụ kỳ lạ hơn, chẳng hạn như hợp đồng tương lai hàng hóa, quyền chọn và các sản phẩm phái sinh khác cũng có thể được sử dụng.

Quan trọng: Đầu tư sức mạnh tương đối cũng có thể được sử dụng như một thành phần của chiến lược lớn hơn, chẳng hạn như giao dịch theo cặp.

Ví dụ về sức mạnh tương đối

Harry là một nhà đầu tư có sức mạnh tương đối, người luôn theo dõi sát sao giá trái phiếu doanh nghiệp và chỉ số S&P 500. Danh mục đầu tư của ông bao gồm quỹ chỉ số S&P 500 và quỹ ETF theo dõi thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Là một nhà đầu tư có sức mạnh tương đối, anh ta định kỳ tăng phân bổ của mình đối với bất kỳ tài sản nào hoạt động tốt hơn tại thời điểm đó. Khi làm như vậy, anh ta hy vọng sẽ được hưởng lợi từ xu hướng tiếp tục hoạt động tốt hơn của tài sản đó, hiệu quả là mua cao và bán cao hơn.

Trong những tháng gần đây, ông nhận thấy rằng các nhà đầu tư dường như đang tăng phân bổ trái phiếu danh mục đầu tư của họ với chi phí cổ phiếu. Dòng tiền này vào thị trường trái phiếu đã làm tăng giá trái phiếu và giảm lợi tức .

Kỳ vọng xu hướng này sẽ tiếp tục, Harry phản ứng bằng cách giảm đầu tư vào S&P 500 và tăng đầu tư vào quỹ ETF trái phiếu doanh nghiệp. Ông hy vọng sẽ được hưởng lợi từ bất kỳ kết quả hoạt động liên tục nào của trái phiếu so với cổ phiếu.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

Các nhà giao dịch kỹ thuật và ngắn hạn cũng nhìn vào sức mạnh tương đối. Trong phân tích kỹ thuật, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo động lượng đo lường mức độ thay đổi giá gần đây để đánh giá các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức trong giá cổ phiếu hoặc tài sản khác.

RSI được hiển thị dưới dạng một bộ dao động (một đồ thị đường di chuyển giữa hai điểm cực trị) và có thể có giá trị đọc từ 0 đến 100. Chỉ số này ban đầu được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr. và được giới thiệu trong cuốn sách xuất bản năm 1978 của ông, “Các khái niệm mới trong Hệ thống Thương mại Kỹ thuật.“

Giải thích và cách sử dụng của RSI truyền thống mà giá trị của 70 hoặc cao hơn chỉ ra rằng một an ninh đang trở thành vùng quá mua hay định giá quá cao và có thể tiền đề cho một đợt đảo chiều xu hướng hoặc đợt giảm giá (pullback). Chỉ số RSI từ 30 trở xuống cho biết tình trạng bán quá mức hoặc định giá thấp.