Technical Analysis - Resistance Level (Mức kháng cự)

Kháng cự là gì?

Kháng cự (hay mức kháng cự) là vùng giá mà các nhà đầu tư kỳ vọng giá sẽ giảm thấp hơn. Tại đây áp lực bán chiếm ưu thế so với áp lực mua. Các mức kháng cự có thể tồn tại trong thời gian ngắn nếu thông tin mới xuất hiện làm thay đổi thái độ của thị trường chung đối với tài sản hoặc chúng có thể tồn tại lâu dài.

Về mặt phân tích kỹ thuật, mức kháng cự đơn giản có thể được biểu đồ bằng cách vẽ một đường dọc theo các mức cao nhất trong khoảng thời gian đang được xem xét. Mức kháng cự có thể tương phản với mức hỗ trợ.

Tùy thuộc vào hành động giá, đường này có thể bằng phẳng hoặc nghiêng. Tuy nhiên, có nhiều cách nâng cao hơn để xác định mức kháng cự bao gồm các đường xu hướng và đường trung bình động (MA).

  • Mức kháng cự thể hiện mức giá tài sản gặp khó khăn khi vượt qua mức giá trong khoảng thời gian được xem xét.
  • Mức kháng cự có thể được hình dung bằng các chỉ báo kỹ thuật khác nhau thay vì chỉ đơn giản là vẽ một đường nối các đỉnh với nhau.
  • Áp dụng đường xu hướng vào biểu đồ có thể cung cấp một cái nhìn năng động hơn về mức kháng cự.

Mức kháng cự cho bạn biết điều gì?

Mức kháng cự và mức hỗ trợ là hai trong số những khái niệm quan trọng nhất trong phân tích kỹ thuật giá cổ phiếu. Phân tích kỹ thuật là một phương pháp phân tích cổ phiếu giả định rằng phần lớn thông tin có sẵn về cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa hoặc tiền tệ gần như được đưa vào giá ngay lập tức bởi các lực lượng thị trường.

Do đó, theo lý thuyết này, việc đưa ra quyết định đầu tư dựa trên thông tin này sẽ không có lợi. Thay vào đó, các nhà giao dịch kỹ thuật cố gắng phân tích xem cổ phiếu sẽ di chuyển như thế nào trong ngắn hạn bằng cách xem xét hành vi của thị trường trong các tình huống tương tự trong quá khứ.

Các nhà giao dịch kỹ thuật xác định cả mức kháng cự và hỗ trợ để họ có thể sắp xếp thời gian mua và bán cổ phiếu để tận dụng mọi đột phá (breakout) hoặc đảo ngược xu hướng. Ngoài việc xác định các điểm vào/ra, kháng cự có thể được sử dụng như một công cụ quản lý rủi ro. Các nhà giao dịch có thể đặt lệnh cắt lỗ theo mức kháng cự hoặc sử dụng bất kỳ vi phạm nào làm kích hoạt giao dịch.

Mức kháng cự đơn giản phải được vẽ lại khi dữ liệu giá mới xuất hiện nhưng hầu hết các nền tảng đều cung cấp hình dung về mức kháng cự có thể được tính toán động. Hơn nữa, nhiều chỉ báo kỹ thuật trở thành công cụ hỗ trợ kháng cự tại các điểm khác nhau của hành động giá. Ví dụ: một đường trung bình động đơn giản có thể được sử dụng làm hình dung về mức kháng cự khi hành động giá nằm dưới đường như trong xu hướng giảm.

Ví dụ về cách sử dụng mức kháng cự

Giả sử rằng bạn đang nghiên cứu lịch sử giá của giá cổ phiếu của Montreal Trucking Company (với ký hiệu mã là MTC) và muốn xác định thời điểm thông minh nhất để bán khống công ty.

Trong mười hai tháng qua, cổ phiếu đã giao dịch từ $7 đến $15 cho mỗi cổ phiếu. Trong tháng thứ hai của giai đoạn bạn đang nghiên cứu MTC, cổ phiếu tăng lên $15. Nhưng đến tháng thứ 4, nó đã giảm xuống còn $7. Đến tháng 7, nó lại leo lên $15, trước khi giảm xuống $10 vào tháng 9. Đến tháng 11, nó lại leo lên $15 và trong 30 ngày tiếp theo, nó giảm xuống còn $13 trước khi leo lại lên $15.

Hình ảnh của Julie Bang © Investopedia 2019
Hình ảnh của Julie Bang © Investopedia 2019

Tại thời điểm này, bạn đã xác lập rõ ràng mức kháng cự $15. Nếu bạn thấy không có lý do cho các cổ phiếu để phá vỡ mức giá của công ty nó đã được kinh doanh trong năm qua, đây sẽ là một thời điểm tốt để bán chứng khoán ngắn. Bởi vì thị trường đã cho thấy rõ ràng rằng một khi cổ phiếu MTC đạt đến $15, một lượng cung áp đảo xuất hiện trên thị trường để ngăn chặn đà tăng của nó.

Tuy nhiên, người ta nên cẩn thận, vì đôi khi các mức kháng cự bị phá vỡ và bị bỏ lại nếu các động lượng (đà) cơ bản của cổ phiếu, như nền kinh tế đang bùng nổ hoặc hiệu quả mới trong mô hình kinh doanh của công ty, lấn át lực lượng kỹ thuật.

Sự khác biệt giữa mức kháng cự và mức hỗ trợ

Hỗ trợ và kháng cự là những khái niệm bổ sung cho nhau. Mức kháng cự thiết lập giá trần hiện tại cho cổ phiếu, hàng hóa hoặc tiền tệ và hỗ trợ tạo thành giá sàn. Khi hành động giá vi phạm hỗ trợ hoặc kháng cự, nó được coi là một cơ hội giao dịch.

Hạn chế của việc sử dụng kháng cự

Mức kháng cự là một khái niệm thị trường hơn là một chỉ báo kỹ thuật thực sự. Như đã đề cập, có nhiều công cụ phân tích kỹ thuật tốt hơn kết hợp khái niệm kháng cự trong khi năng động và nhiều thông tin hơn nhiều so với việc vẽ đường kháng cự qua các mức cao gần đây. Chúng bao gồm các đường xu hướng, biểu đồ giá theo khối lượng (PBV) và toàn bộ đường trung bình động có thể được điều chỉnh theo khoảng thời gian để đưa ra quang phổ cho các mức kháng cự.