Technical Analysis - Support Level (Mức hỗ trợ)

Hỗ trợ là gì?

Hỗ trợ (hay mức hỗ trợ) đề cập đến mức giá tài sản không giảm xuống thấp hơn trong một khoảng thời gian. Mức hỗ trợ của tài sản được tạo ra bởi những người mua tham gia thị trường bất cứ khi nào tài sản giảm xuống mức giá thấp hơn.

Trong phân tích kỹ thuật, mức hỗ trợ đơn giản có thể được lập biểu đồ bằng cách vẽ một đường dọc theo các mức thấp nhất trong khoảng thời gian đang được xem xét. Đường hỗ trợ có thể bằng phẳng hoặc nghiêng lên hoặc xuống theo xu hướng giá chung. Các chỉ báo kỹ thuật và kỹ thuật biểu đồ khác có thể được sử dụng để xác định các phiên bản hỗ trợ nâng cao hơn.

  • Mức hỗ trợ thể hiện mức giá mà tài sản phải vật lộn để giảm xuống dưới trong một khoảng thời gian nhất định.
  • Các mức hỗ trợ có thể được trực quan hóa bằng cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác nhau hoặc đơn giản bằng cách vẽ một đường nối các mức thấp nhất trong khoảng thời gian.
  • Việc áp dụng các đường xu hướng hoặc kết hợp các đường trung bình động cung cấp một cái nhìn năng động hơn về hỗ trợ.

Các mức hỗ trợ cho bạn biết điều gì?

Về tài chính nói chung, mức hỗ trợ là mức mà người mua có xu hướng mua hay nhập vào một cổ phiếu. Nó đề cập đến giá cổ phiếu cổ phiếu mà một công ty hiếm khi đi xuống dưới. Khi giá cổ phiếu giảm về mức hỗ trợ của nó, mức hỗ trợ sẽ được giữ nguyên và được xác nhận, hoặc cổ phiếu tiếp tục giảm và mức hỗ trợ đã được chứng minh trước đó phải thay đổi để kết hợp với mức thấp mới. Các mức hỗ trợ trong cổ phiếu có thể được tạo ra bằng lệnh giới hạn hoặc đơn giản là hành động thị trường của các nhà giao dịch và nhà đầu tư.

Các mức hỗ trợ và kháng cự là cốt lõi của phân tích kỹ thuật. Phân tích cơ bản xem xét hiệu suất và lịch sử của một công ty để xác định hướng tương lai của cổ phiếu, trong khi phân tích kỹ thuật sử dụng các mẫu và xu hướng về giá. Các nhà giao dịch sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự để lập kế hoạch các điểm vào và ra cho các giao dịch.

Nếu hành động giá trên biểu đồ vi phạm các mức hỗ trợ, thì đó được coi là cơ hội để mua vào hoặc mua một vị thế bán, tùy thuộc vào những gì nhà giao dịch nhìn thấy từ các chỉ báo khác. Nếu sự vi phạm xảy ra trên một xu hướng tăng, nó thậm chí có thể là dấu hiệu của sự đảo chiều.

Ví dụ về cách sử dụng các mức hỗ trợ

Giả sử rằng bạn đang nghiên cứu lịch sử giá của giá cổ phiếu trong Montreal Trucking Company (với ký hiệu mã MTC). Bạn đang cố gắng xác định một thời điểm lý tưởng để vào một vị trí lâu dài trong công ty.

Trong năm qua, MTC đã giao dịch từ $7 đến $15 cho mỗi cổ phiếu. Trong tháng thứ hai của giai đoạn bạn đang nghiên cứu MTC, cổ phiếu tăng lên $15, nhưng đến tháng thứ 4, nó đã giảm xuống còn $7. Đến tháng 7, nó lại leo lên 15 đô la, trước khi giảm xuống 10 đô la vào tháng 9. Đến tháng 11, nó lại leo lên 15 đô la và trong 30 ngày tiếp theo, nó giảm xuống còn 13 đô la trước khi leo lại lên 15 đô la.

Hình ảnh của Julie Bang © Investopedia 2019
Hình ảnh của Julie Bang © Investopedia 2019

Tại thời điểm này, bạn có mức hỗ trợ đã thiết lập là $7 và mức kháng cự tại $15. Nếu không có yếu tố đáng lo ngại nào khác về các chỉ số kỹ thuật hoặc nguyên tắc cơ bản, bạn có thể đặt lệnh mua ở mức thấp hơn của phạm vi.

Nếu bạn đặt lệnh ngay tại mức hỗ trợ $7, sẽ có rủi ro là xu hướng tăng sẽ thiết lập và lệnh của bạn có thể không bao giờ được thực hiện mặc dù bạn đã xác định chính xác xu hướng tăng. Đây là một lý do khác tại sao điều quan trọng là phải tham khảo thêm các chỉ báo sắc thái bên cạnh hỗ trợ đơn giản.

Sự khác biệt giữa mức hỗ trợ và mức kháng cự

Nếu mức hỗ trợ là mức giá mà một cổ phiếu không đi xuống dưới, thì mức kháng cự là điểm giá mà tại đó cổ phiếu gặp khó khăn khi tăng trưởng trong quá khứ. Hãy coi mức hỗ trợ là sàn và mức kháng cự là trần.

Hạn chế của việc sử dụng hỗ trợ

Hỗ trợ là một khái niệm thị trường hơn là một chỉ báo kỹ thuật thực sự. Có nhiều chỉ báo phổ biến kết hợp các khái niệm này, chẳng hạn như biểu đồ giá theo khối lượng và đường trung bình động, dễ hành động hơn những hình dung đơn giản. Nói chung, các nhà giao dịch sẽ muốn thấy dải hỗ trợ hơn là một đường duy nhất nối các mức thấp nhất vì luôn có khả năng hỗ trợ sẽ tăng lên và lệnh cho một vị thế mua sẽ không được thực hiện.